soi cầu cặp xíu chủ mn đẹp nhất

Soi Cầu CẶP XỈU CHỦ MIỀN NAM 100% TRÚNG HÔM NAY

★ Các Bạn Có Thể Nạp Thẻ Vào mọi thời gian trong ngày

★ Có thể nạp cộng dồn thẻ ( Ví dụ 8 cái 100k thì nạp 8 lần )

★ Hỗ Trợ: Viettel, Mobiphone, Vinaphone, VN-Mobile….

★ Hướng dẫn: Các bạn cào thẻ đã mua, sau đó điền mã thẻ và seri thẻ vào mục nạp thẻ. Khi bạn nạp đủ số lượng tiền thì số của các bạn sẽ hiện ra. Bạn nạp từng thẻ 1 nhé!.

✔ QUÝ KHÁCH LIÊN HỆ BẰNG CHAT “TRỰC TUYẾN” KHI NẠP THẺ BỊ LỖI.

 Sau khi Nạp Thẻ Thành Công, Số Chuẩn sẽ hiện ra ngay tại đây!

Soi Cầu Cặp Xíu Chủ Miền Nam Supper VIP : 50.000.000 VNĐ

Nhận cầu đẹp nhất ngày : 29-11-2021


Bạn đã nạp 0đ, Bạn vui lòng nạp thêm 50.000.000đ để hệ thống hiển thị cầu ngày: 29-11-2021
Ngày chốt Cặp Xíu Chủ Miền Nam Kết quả Theo
30-11-21
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
29-11-21 Đồng Tháp: 353,611,
Hồ Chí Minh: 549,597,
Cà Mau: 561,824,
Trúng 353 Đồng Tháp,
Trúng 597 Hồ Chí Minh,
Trúng 824 Cà Mau,
901
28-11-21 Kiên Giang: 054,930,
Tiền Giang: 337,682,
Đà Lạt: 315,523,
Trúng 054 Kiên Giang,
Trúng 682 Tiền Giang,
Trúng 523 Đà Lạt,
790
27-11-21 Hồ Chí Minh: 755,655,
Long An: 415,664,
Bình Phước: 684,112,
Hậu Giang: 728,331,
Trúng 755 Hồ Chí Minh,
Trúng 415 Long An,
Trúng 112 Bình Phước,
953
26-11-21 Vĩnh Long: 080,958,
Bình Dương: 917,674,
Trà Vinh: 796,198,
Trúng 080 Vĩnh Long,
Trúng 917 Bình Dương,
Trúng 796 Trà Vinh,
873
25-11-21 An Giang: 638,416,
Tây Ninh: 313,085,
Bình Thuận: 380,211,
Trúng 416 An Giang,
Trúng 313 Tây Ninh,
862
24-11-21 Cần Thơ: 454,721,
Sóc Trăng: 382,212,
Đồng Nai: 764,038,
Trúng 454 Cần Thơ,
Trúng 382 Sóc Trăng,
955
23-11-21 Vũng Tàu: 870,663,
Bến Tre: 162,838,
Bạc Liêu: 233,576,
Trúng 663 Vũng Tàu,
Trúng 838 Bến Tre,
Trúng 576 Bạc Liêu,
897
22-11-21 Đồng Tháp: 807,716,
Hồ Chí Minh: 907,468,
Cà Mau: 700,555,
Trúng 716 Đồng Tháp,
Trúng 907 Hồ Chí Minh,
Trúng 555 Cà Mau,
909
21-11-21 Kiên Giang: 954,374,
Tiền Giang: 020,242,
Đà Lạt: 256,767,
Trúng 374 Kiên Giang,
Trúng 020 Tiền Giang,
953
20-11-21 Hồ Chí Minh: 921,463,
Long An: 159,130,
Bình Phước: 002,260,
Hậu Giang: 686,975,
Trúng 921 Hồ Chí Minh,
Trúng 159 Long An,
Trúng 002 Bình Phước,
Trúng 686 Hậu Giang,
927
19-11-21 Vĩnh Long: 315,401,
Bình Dương: 474,053,
Trà Vinh: 184,426,
Trúng 315 Vĩnh Long,
Trúng 474 Bình Dương,
Trúng 426 Trà Vinh,
941
18-11-21 An Giang: 122,975,
Tây Ninh: 747,851,
Bình Thuận: 406,219,
Trúng 122 An Giang,
Trúng 851 Tây Ninh,
Trúng 406 Bình Thuận,
856
17-11-21 Cần Thơ: 948,625,
Sóc Trăng: 406,027,
Đồng Nai: 734,313,
Trúng 625 Cần Thơ,
Trúng 027 Sóc Trăng,
Trúng 734 Đồng Nai,
852
16-11-21 Vũng Tàu: 026,407,
Bến Tre: 001,232,
Bạc Liêu: 495,415,
Trúng 026 Vũng Tàu,
Trúng 001 Bến Tre,
Trúng 415 Bạc Liêu,
730
15-11-21 Đồng Tháp: 943,129,
Hồ Chí Minh: 566,349,
Cà Mau: 163,667,
Trúng 129 Đồng Tháp,
Trúng 566 Hồ Chí Minh,
Trúng 667 Cà Mau,
964
14-11-21
Kiên Giang
Tiền Giang
Đà Lạt
13-11-21 Hồ Chí Minh: 724,204,
Long An: 540,321,
Bình Phước: 010,721,
Hậu Giang: 104,594,
Trúng 204 Hồ Chí Minh,
Trúng 540 Long An,
Trúng 010 Bình Phước,
673
12-11-21 Vĩnh Long: 504,389,
Bình Dương: 808,307,
Trà Vinh: 016,236,
Trúng 389 Vĩnh Long,
Trúng 307 Bình Dương,
783
11-11-21 An Giang: 748,935,
Tây Ninh: 107,260,
Bình Thuận: 319,823,
Trúng 748 An Giang,
Trúng 260 Tây Ninh,
932
10-11-21 Cần Thơ: 418,278,
Sóc Trăng: 441,706,
Đồng Nai: 906,795,
Trúng 418 Cần Thơ,
Trúng 706 Sóc Trăng,
Trúng 906 Đồng Nai,
896
09-11-21 Vũng Tàu: 257,562,
Bến Tre: 692,426,
Bạc Liêu: 175,037,
Trúng 562 Vũng Tàu,
Trúng 426 Bến Tre,
885
08-11-21 Đồng Tháp: 763,919,
Hồ Chí Minh: 633,456,
Cà Mau: 593,859,
Trúng 919 Đồng Tháp,
Trúng 633 Hồ Chí Minh,
934
07-11-21 Kiên Giang: 230,450,
Tiền Giang: 809,642,
Đà Lạt: 354,270,
Trúng 230 Kiên Giang,
Trúng 642 Tiền Giang,
Trúng 354 Đà Lạt,
963
06-11-21 Hồ Chí Minh: 233,664,
Long An: 530,849,
Bình Phước: 164,390,
Hậu Giang: 857,258,
Trúng 233 Hồ Chí Minh,
Trúng 849 Long An,
Trúng 164 Bình Phước,
Trúng 258 Hậu Giang,
985
05-11-21 Vĩnh Long: 635,988,
Bình Dương: 543,012,
Trà Vinh: 812,430,
Trúng 635 Vĩnh Long,
Trúng 543 Bình Dương,
871
04-11-21 An Giang: 485,879,
Tây Ninh: 051,321,
Bình Thuận: 098,171,
Trúng 879 An Giang,
Trúng 051 Tây Ninh,
956
03-11-21 Cần Thơ: 200,750,
Sóc Trăng: 734,266,
Đồng Nai: 606,484,
Trúng 750 Cần Thơ,
Trúng 266 Sóc Trăng,
Trúng 606 Đồng Nai,
763
02-11-21 Vũng Tàu: 483,644,
Bến Tre: 990,108,
Bạc Liêu: 259,321,
Trúng 483 Vũng Tàu,
Trúng 108 Bến Tre,
Trúng 259 Bạc Liêu,
938
01-11-21
Đồng Tháp
Hồ Chí Minh
Cà Mau

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*